Zgodovina

Začetki podjetja segajo v leto 1979, ko je ustanovitelj Janez Puntar kupil prvi kamion in začel opravljati prevoze po Sloveniji in ostalih republikah takratne Jugoslavije. Takrat je moral biti poleg voznika sam še komercialist, računovodja in mehanik in tako si je hitro nabiral izkušnje.

Z osamosvojitvijo Slovenije ter razpadom Jugoslavije leta 1991 je poleg skupne države razpadel tudi skupni trg, kar je prizadelo večino podjetij v regiji. Potem so  podjetja začela navezovati več poslovnih stikov v drugih državah in tako je tudi Janez Puntar iskal nove priložnosti na trgu in začel za svoje stranke opravljati prevoze v Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kamor še vedno opravimo večino prevozov.

Ker je bilo Avtoprevozništvo Janez Puntar s.p. zanesljiv in prilagodljiv partner, se je obseg strank širil in tako je Janez leta 1993 kupil dodatni kamion ter zaposlil prvega voznika. S tem je postavil temelje našemu podjetju, ki  stremi k stalnem razvoju in  zanesljivo ter kakovostno izvedenim storitvam.

Leto 2018 je bilo za naše podjetje prelomno. Dosegli smo število 30 redno in pogodbeno zaposlenih ter se preoblikovali v PUNTAR TRANSPORT D.O.O.